Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
511 новини с етикет: проект

Община Етрополе сключи  Договор № BG05SFPR003-1.001-0218-C01 с Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция за Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Oперативна програма за храни и/или основно..

От днес започнаха строителните дейности по Етап 2 на проекта за велоалея между Ботевград и Трудовец. Те се изпълняват от ЛКС ООД. Стойността на ремонта е 186 927,58 лв. без ДДС. Както сме информирали, изпълнението на Етап 1 на проекта започна в началото на месец август 2022 г. Трасето беше основно..

Отворени са ценовите предложения на участниците в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на 103,3 км републикански пътища в Софийска област. Сред тях са над 33 км от първокласния път Джурово – Ботевград, както и близо 7 км от третокласното трасе Ковачевци..

В ОбС е внесен проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград. Подзаконовият нормативен акт е изготвен от временна комисия, създадена с решение местния парламент от май месец миналата година. В нея влизат девет общински..

От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър..

Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни..

На редовното заседание, което се проведе на 26 януари, Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 65 688 лева от собствени приходи на Община Ботевград за изготвяне на енергийно и техническо обследване, както и на технически инвестиционен проект за обект “Основен ремонт и пристройка на Дом..

През март 2020 год. Община Ботевград кандидатства с проект “Подобряване на енергийната ефективност на системата  за външно изкуствено  осветление на пет населени места в община Ботевград“  в община Ботевград“ по Програма “Възобновяема енергия, енергийна..

Община Ботевград възнамерява да подготви и подаде проекти за модернизация на четири допустими учебни заведения – ОУ “Н. Й. Вапцаров“, ОУ “Васил Левски“ – Ботевград, ОУ “Отец Паисий“ – Врачеш и ОУ “Любен Каравелов“ – Трудовец...

В дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет е внесена докладна записка, с която Община Ботевград иска съгласие, за да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в дома“ към програма “Развитие на..

« предишна123456следваща »