От печат излезе първият брй на вестник „Краевед”. Той е посветен на 130 години от рождението на Георги Попиванов, които се навършват на 8 април. Георги Попиванов е роден в Трудовец. Той е дългогодишен учител по български език и литература в Орхание и други градове на страната. Придобива европейска известност с научния си принос в областта на диалектологията и фолклористиката. Георги Попиванов събира за поколенията 1615 народни песни, приказки и легенди. Оставил е на науката 18 езиковедски, 10 фолклористични и 26 литературно-критични и публицистични трудове.
Плод на дългогодишния му труд са книгите „Софийският говор”, „Орханийският говор”, „Из миналото на Орханийска околия” и др.

Днес членове на Общинския клуб на краеведите поднесоха цветя на паметната плоча пред дома на Георги Попиванов. На 10 април в градската библиотека ще се проведе тематична вечер по повод годишнита от рождение на видния наш съгражданин. Очаква се да присъстват потомците на Георги Попиванов – съобщи заслужилият краевед Симеонка Влайкова.

„Вестник „Краевед” е първата значима изява на Общинския клуб на краеведите, който бе учреден на 10 декември 2007 год. В него членуват 26 човека от различни възрасти и професии. Обединява ги интересът към краезнанието и желанието да допринесат със своята дейност за опознаването на родния край. На тази основа ще се осъществява и приносът на членовете на клуба за изграждане на гражданско общество в Ботевградския край” – заяви Симеонка Влайкова за botevgrad.com.