Днес от СБК Балкан бе изпратена жалба до Арбитражната комисия към БФБ по повод обявените вчера от Дисциплинарно-административния съвет наказания на клуба - лишаване от домакинство за една среща и парична санкция в размер на 1900 лева. В нея от СБК Балкан посочват, че не са съгласни с наложените наказания и излагат своите аргументи за това свое становище. 


Едно от нещата, които се оспорват в жалбата е, че ДАС не е направила разлика между "глоба" и "имуществена санкция", които имат различен юридически смисъл и законодателят прави ясно разграничение между двата термина. И това е главното основание за искане  отмяна на наложените наказания.Според СБК Балкан, първата глоба в размер на 300 лева за техническо нарушение на старши треньора на Балкан е недопустима, неправилна и неоснователна. Тя е наложена не на треньора като физическо лице, а на баскетболния клуб, който е юридически субект.


По втората глоба от 100 лева, която е за техническо нарушение на помощник-треньора Любомир Лилов, в жалбата се твърди, че на него не е отсъждано такова техническо нарушение и такова не би трябвало да е отразено в доклада на дежурния делегат Любомир Амиорков. Освен това, и в този случай за това нарушение е санкциониран клубът, а не длъжностното физическо лице, каквото е помощник-треньорът. 


От СБК Балкан изразяват несъгласието си и с наложените санкции - лишаване от домакинство за един мач и глоба от 1000 лева. Те са по повод описаните в доклада на дежурния твърдения, че от публиката е имало скандирания "Курви сте" по отношение на съдиите. Основанието за неприемането на това наказание е, че  твърдението за извършено нарушение не попада в нито една от предвидените в чл. 37.2 от Дисциплинарно-административния правилник на НБЛ  хипотези, а именно: навлизане на терена, блокиране на съдийската маса, заплахи към длъжностните лица или други непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена и извън него. .


От СБК Балкан възразяват и против глобата от 500 лева за хвърлен предмет на терена по време на мача. В случая тук трябва да бъде потърсена отговорност от евентуалното физическо лице, което е хвърлило предмета, а не да бъде санкциониран имуществено самият клуб.


Към всичко това в жалбата се казва, че дежурният представител не е спазил дисциплинарно-административния правилник, според който трябва незабавно (не повече от 20 минути) след завършване на мача, е длъжен да уведоми отговорния представител на БК (ръководител или старши треньор) за установено нарушение и неизпълнение на задължение във връзка с проведения мач..