САМО 10 ДНИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА ”БОРОВЕЦ” ПРИ С.РАЗЛИВ, ДАРИТЕЛИТЕ ВАНЯ И ГЕОРГИ СЛАВОВИ - „ИСКРА 21”АД , СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПРАВЕЦ ОРГАНИЗИРАТ НА 29 ЮНИ 2008Г./НЕДЕЛЯ-ПЕТРОВДЕН/ ОТ 11.00 ЧАСА  ПРАЗНИК НА ПОЛЯНАТА В ПОДНОЖИЕТО НА КРЕПОСТТА ”БОРОВЕЦ”. ЦЕЛТА Е ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ И ПОПУЛЯРИЗИРАТ ПРОУЧВАНИЯТА, ДА СЕ ПОКАЖЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАКВИ СА ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КАКВА Е ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА В МАРШРУТИТЕ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И РЕГИОНА, ЗАЯВИХА ШЕФЪТ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ ТАНЯ БОРИСОВА И ВАЛЕРИ ГРИГОРОВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОУЧВАНИЯТА.
ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ДАВАТ НОВА, ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТАРОПЛАНИНСКАТА УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА В РАННО-ВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА ПРЕЗ V-VІ В.ТЕ НАСОЧВАТ АРХЕОЛОЗИТЕ,ЧЕ КРЕПОСТТА ВЕРОЯТНО Е БИЛА ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ V В.КАТО ЧАСТ ОТ ТАЗИ СИСТЕМА И Е СЪЩЕСТВУВАЛА ПРЕЗ ХІІ-ХІV В. СТРАТЕГИЧЕСКОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КРЕПОСТТА „БОРОВЕЦ” Е ПОЗВОЛЯВАЛА ПРЯКА ВИЗУАЛНА ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИТЕ ГОЛЕМИ КРЕПОСТИ В РЕГИОНА-„УРВИЧ” ПРИ С.БОЖЕНИЦА,КРЕПОСТИТЕ  „ОСТРОМА” И „ЧЕРТИГРАД”.ВСИЧКИ ТЕЗИ КРЕПОСТИ ИМАТ ВИДИМОСТ КЪМ ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА БОТЕВГРАДСКОТО ПОЛЕ И КЪМ ЕТРОПОЛСКОТО.ТЕ ДОМИНИРАТ НАД ПЪТЯ БОТЕВГРАД-ЕТРОПОЛЕ  И  СА СВЪРЗАНИ С КОНТРОЛА И ОХРАНАТА  НА ПЪТИЩА И КРЕПОСТИ ОЩЕ В ДРЕВНОСТТА.
ПО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИТЕ СЕ ОТКРИХА ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ФРАГМЕНТИ ТРАКИЙСКА КЕРАМИКА ОТ ІV В. ПР. ХР.ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ В ДРЕВНОСТТА НА ТОВА МЯСТО Е СЪЩЕСТВУВАЛО ТРАКИЙСКО СЕЛИЩЕ ,А МОЖЕ БИ И СВЕТИЛИЩЕ.
ДОСЕГА СА ОТКРИТИ РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ НА БИТА,НЯКОЛКО ФИБУЛИ,СТРЕЛИ,ЧАСТИ ОТ МЕТАЛЕН СЪД И КОЕТО Е ОСОБЕНО ВАЖНО-ОЛОВНА ПЛАСТИНА С НАДПИС .
В МОМЕНТА СЕ РАЗКРИВА МОЩНАТА УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА НА КРЕПОСТТА-СТЕНИТЕ СА ЗИДАНИ ОТ ЛОМЕНИ КАМЪНИ С РАЗЛИЧНА ГОЛЕМИНА,СПОЕНИ СЪС ЗДРАВ ХОРОСАН. В СТЕНАТА СА ОТКРИТИ И ОТВОРИ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА АТМОСФЕРНИТЕ ВОДИ.
ВСЕ ОЩЕ РАННИЯТ ЕТАП НА ПРОУЧВАНЕ НА КРЕПОСТТА ПОВДИГА МНОЖЕСТВО ВЪПРОСИ, НА КОИТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ  ЗАСЕГА НЕ МОГАТ ДА ОТГОВОРЯТ. ТОВА НАЛАГА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО-МАЩАБНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В СЛЕДВАЩИТЕ  СЕЗОНИ. ПРЕДВИЖДА СЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА АВАРИЙНА КОНСЕРВАЦИЯ НА РАЗКРИТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗКОПКИТЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ПЕРСПЕКТИВА ТЕ ДА БЪДАТ ТРАЙНО КОНСЕРВИРАНИ И ПОДХОДЯЩО  ЕКСПОНИРАНИ  ЗА  ЦЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ.