От няколко дни „В и К Бебреш” ЕООД извършва планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите, захранващи Ботевград. В момента служителите на водното дружество почистват единият от двата резервоара на ПСПВ – „Чеканица 2“, в местността „Власов рът” (Сливите). В началото на другата седмица ще бъде почистен и втория резервоар. Те захранват кварталите, които се намират в югоизточната част на града – кв. “Васил Левски” и кв. “Изток”.  


Предстои профилактика и на основният резервоар (6 500 куб м) захранващ Ботевград, който е в пречиствателната станция „Чеканица 1“. Поради тази причина в края на другата седмица част от абонатите в Ботевград ще бъдат с нарушено водоснабдяване. От „В и К Бебреш” ЕООД се ангажират населението да бъде информирано своевременно за началната дата на профилактиката.