По инициатива на регионалния председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Каролина Маринова, в края на тази работна седмица в Ботевград бе организирана кръгла маса,  на която бяха дискутирани проблеми в сферата на образованието. Основната тема на форума бе „Вътрешни правила за работна заплата и Колективен трудов договор, като основни средства за социален диалог”. Участие в проявата взеха Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Мирослав Миков – председател на общинската организация на синдиката, председатели на общински и училищни структури към синдиката, негови членове от Ботевград, Правец и Етрополе.


В експозето си в началото на срещата, Юлиян Петров изложи аргументи, налагащи промени в нормативната база в образователната сфера. По отношение на реформата в българското образование, той бе категоричен, че тя все още не е започнала. „Да, има очертана визия на тази реформа, но много дейности все още не се случват и няма как да отчетем резултати от нея”, подчерта лидерът на Синдикат „Образование”. Той засегна и въпроса за делегираните бюджети. Според него „формообразуващ фактор само ученици е отрицателна политика в делегираните бюджети”. „Ние искаме да има нови компоненти, които да бъдат също равностойни, като брой учители, брой класни стаи, вид на училището, място на училището. И не на последно място – „развързване” на училищните заплати от делегирания бюджет, т.е. заплатата на педагогическия специалист – директор и учител,  в никакъв случай да не зависи от броя на учениците. Това са неща, които не веднъж сме казвали. Предизборно се съгласяваха с нас. Сега ще видим какво ще се случи”, каза Юлиян Петров.
По негови думи проблемът с кадрите в системата на образованието се задълбочава. "Интересът към професията „учител” намалява и много класни стаи наесен ще бъдат без учители или с неправоспособни учители", прогнозира той. 


Един от основните проблеми си остава агресията в системата на образованието – агресия между ученици и агресия към учителите. „Многобройните са посегателствата над учители. Наистина това е забранено, но забраната не действа. Ефективни мерки към ученици и родители – на този етап няма, посочи Юлиян Петров. –Всичко е въпрос на отговорности и всеки трябва да носи своята отговорност. Тя трябва да бъде вменена на родителите, а не само препоръчана. Няма и адекватна санкция към ученик, които отнемат права на своите съученици. Санкция означава, ако това при него е рецидив, той да бъде изведен от училище. Отговорността за него да се поема от семейството му, а не от държавата”, допълни председателят на синдикат „Образование”.


По отношение на вътрешните правила за работна заплата, Юлиян Петров обясни, че всяко учебно заведение трябва да има такива. „Те могат да бъдат много обемни, но всъщност трябва да се изпишат важни компоненти по отношение на работната заплата, видовете плащания, допълнителните плащания и техните размери. Още първата наредба, която коментираше вътрешни правила за работна заплата, визираше, че тези правила и техният проект трябва да бъдат съгласувани със синдикалните организации. Това, и преди, и сега, е много важно. И в колективния трудов договор на национално ниво ние сме договорили бюджетът на училището да се обсъжда със синдикатите. Това е една част от създаването на вътрешните правила за работна заплата”, обясни още Юлиян Петров.


Вътрешните правила за работна заплата са акт, който е много важен, тъй като от него е видно и става ясно как ще се разходва бюджетът за издръжка на персонала и за всички видове плащания. Процедурата изисква представителите на синдикатите да бъдат поканени по надлежния ред да участват в обсъждането на тези правила. „Директорът, когато го проверяват, трябва да може да докаже, че той е обсъдил със синдикатите вътрешните правила за работна заплата. Вие може да не подпишете вътрешните правила, докато при сключване на Колективен трудов договор се изискват подписите на всички страни”, поясни Юлиян Петров. 


В хода на кръглата маса бяха поставени много въпроси от страна на присъстващите учители. По време на дискусията бе споменато, че поводът за нея всъщност е влошен социален диалог между директор на местно училище и учители от същото учебно заведение. Ръководството на Синдикат "Образование" е запознало кмета на община Ботевград със случая. Очаквайте подробности по темата!