ЕЛАЦИТЕ–МЕД АД  И  ГЕОТЕХМИН ООД
ОБЯВЯВАТ РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“
ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
„КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ“


Елаците-Мед и Геотехмин обявяват регионален ученически конкурс на тема: „140 години Свобода. Героите и събитията от моя роден край“. 
В конкурса са поканени да участват ученици от 5 до 12 клас от 12 училища-партньори на инициативата в регионите, където двете дружества развиват дейност: ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, Аграрно-техническа професионална гимназия, гр. Златица, Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пирдоп, ПГТХТ „Никола Димов“, гр. Пирдоп, СУ „Сава Савов“, гр. Пирдоп,  СУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица, СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“ и Професионална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе.
Учениците имат право да участват с една своя творба по избор  - рисунка или писмена творба - стихотворение, съчинение, есе или мултимедийна презентация. Тя трябва да бъде посветена на Освобождението от Османско владичество или на събитията, довели до възкресението на българския народ. Участниците в конкурса могат да споделят представата си за пробуждането на народа, за будителите и героите, за националноосвободителните борби в родния си край; за дългия път към свободата, Руско-турската война и Освобождението на България. Какви са измеренията и цената на свободата в контекста на националната идея и историята? Как се отнасяме към идеалите и към паметта на онези, които направиха възможно да разкъсаме оковите на робството?
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Първа възрастова група –   от 5 до 7 клас
Втора възрастова група –  от 8 до 12 клас


КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ:


РИСУНКА
(приемат се творби на ученици и от двете възрастови групи)
В сюжета на рисунките участниците трябва да представят своето разбиране и познания за национално-освободителните борби, героите и пътя на народа ни към Освобождението.


ПИСМЕНА ТВОРБА
(стихотворение, съчинение, есе, мултимедийна презентация – по избор. Приемат се творби на ученици и от двете възрастови групи)
Учениците трябва да изберат една от посочените форми и на базата на познания да представят собствена интерпретация на посочената тема. Съчиненията трябва да са максимум до 4 страници. За стихотворенията няма ограничение в обема.
Писмените творби могат да бъдат набрани на компютър, с номерирани страници, шрифт Times New Roman, с размер 14, по-изключение се приемат ръкописни текстове, написани четливо.
Мултимедийните презентации трябва да бъдат в обем до 10 слайда. Няма ограничение в избора на компютърна програма. Участниците са свободни да добавят музика, видео и др.


ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ
Рисунките се предават на хартиен носител в един екземпляр.
Писмените творби (стихотворение, съчинение, есе) се предават на хартиен носител в един екземпляр.
Мултимедийните презентации се предават разпечатани на хартиен носител в един екземпляр, както и на електронен носител по избор (CD/флашка, които се връщат на участника).
Творбите се предават на учителите, обявили конкурса в училището.
Важно е да се знае, че на гърба на всяка творба трябва да има следната информация: заглавие на творбата, двете имена на участника, клас, училище, град, e-mail за контакт с участника или с негов учител/родител. За мултимедийните презентации - информацията по-горе трябва да е посочена в отделен слайд.


Краен срок за предаване на творбите в училище -  16 април 2018 г.
Обявяването на победителите ще бъде през юни 2018г. Ще бъдат връчени предметни награди за първо, второ и трето място във всяка от възрастовите групи и конкурсните категории.


Информация за предишните ни конкурси, победителите и техните творби може да видите в специално създадения за програмата сайт:www.kulturainatzionalnaidentichnost.bg