Агенция "Пътна инфраструктура" прекрати търга за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на Път I-1 (E-79) "Мездра – Ботевград", лот 1 и лот 2. Основание процедурата да бъде прекратена дава чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП - поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.


Лот 1 е от км 174.800 до км 194.122. Индикативната му стойност е 123 000 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение се предвиждаше да бъда 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.


Лот 2 от км 161.367 до км 174.800. Индикативната му стойност е 178 800 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство. В рамките на поръчката следваше да се актуализира техническият порект за лот 2, да се изработи технически проект за участъка от км 172+000 до км 174+800 – обход на с. Люти дол, да се актуализира проекта за реконструкция на мрежи и съоръжения и други.


Направлението Видин – Ботевград (167 км) е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма". С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.


Решение за изграждането на пъта Видин - Ботевгред беше взето на оперативно заседание на Министерския съвет на 7 март 2018 г.: " Пътят Видин - Ботевград ще бъде завършен до декември 2021 година, а най-тежките участъци ще са готови до края на 2020 година." 


Етапи в проекта Видин - Ботевград:


- Етап 1 "Видин – Димово" – с дължина 35.7 км.


- Етап 2 "Димово – Бела – Ружинци" – с дължина 22.3 км.


- Етап 3 "Ружинци – Монтана" – с дължина 40.3 км.


- Етап 4 "Монтана – Враца" – с дължина 28.7 км.


- Етап 5 "Враца – Мездра" – с дължина 9 км – рехабилитация.


- Етап 6 "Мездра – Ботевград" – с дължина 33 км.


Общата стойност на проекта Видин - Ботевград е 1.6 млрд. лв.