Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM

иЦЕНТЪР

"иЦентрър - Ботевград"
2009г е създадено сдружение „иЦентрове” - юридическо лице с нестопанска цел с обществена полезна дейност. Сдружение „иЦентрове” има за цел:

- Да спомага за разпространението и утвърждаването на новите информационни технологии сред обществото и гражданите, чрез изграждането на мрежа от Телецентрове за предоставяне на достъп до информационни услуги, включително преводачески, счетоводни и правни услуги, теле-медицина и др.;

- Да спомага създаването на среда за обмен на културна, образователна и др. регионална информация;

- Да стимулира развитието на авангардни информационни и комуникационни технологии и мултимедийни информационни услуги и организирането на семинари, конференции, симпозиуми, изложби и други публични прояви по тяхното представяне и практическо приложение;

- Да работи за интегрирането на Българските образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство, чрез организиране и провеждане на образователни, квалификационни и преквалификационни курсове, интернет семинари и обучения, вкл. и дистанционно, в различни области на познанието;

- Създаване и поддържане на виртуални пространства /интернет портали/ за предоставяне и обмен на информация и идеи сред най-широки обществени слоеве и социални групи;

- Предоставяне на консултации за избор на технологични решения във връзка с реализацията на информационни и комуникационни проекти, свързани с развитието на информационните технологии в България и страните от Европейския съюз;
ЗА КОНТАКТИ
ЦЕНТРАЛНА ПОЩА
БОТЕВГРАД
Тел: 0723-67447
Уебсайт: http://icentres.net
Email: tsetska.beskova@icentres.net
Публикуван на 10.03.2009, 10120 посещения.
Коментари (3)
Guest, 11.03.2009, 09:41:44 (преди 12 години)
в ИЦЕНТЪРсе провеждат курсове по компютърни умения индивидуални в свободно за курсиста време , има и дистанционно обучение .

Guest, 11.03.2009, 09:43:17 (преди 12 години)
Цената на курса е атрактивна 100 лв за 60 часа като сумата може и на вноски.


Guest, 12.03.2009, 18:47:27 (преди 12 години)
tova e mnogo dobro

Не бъдете анонимен, използвайте акаунта си
* Съгласно българското законодателство, botevgrad.com е длъжен да съхранява, и да предоставя на компетентните органи, при поискване, данни за публикации и коментари, поместени на страниците на сайта!