По случай “Седмица на гората”, която стартира днес и ще продължи до 12 април

Повече от 70 години в България се отбелязва Седмица на гората. Седмицата на гората утвърди своя смисъл като “агитационна” седмица. Повече от всякога, през тази седмица, лесовъдите се стремят да разкажат на обществото за смисъла на своя труд като увлекат и приобщят повече хора към своята цел и работа. Празничната седмица винаги си има свой девиз. Тазгодищният е “130 години централна горска служба”.

Ще започна с думите на Николай Хайтов за българската гора - “Нейното очарование е очарованието на живота. Неведомата и сила е във властното и обаяние на сурова и нежна майка, която ражда, кърми, която дава и ни закриля, вдъхновява и дарява”. Избрах тези думи, защото аз, а  предполагам и мнозина от вас трудно бихме могли да намерим по-силни думи, по-красиви слова, чрез които да изразим чувствата си, емоцията си към българската гора. В историята на човечеството не една цивилизация си е отивала, защото си е позволявала бесмилостно да експлоатира гората. Днес този проблем се е превърнал в глобален - не случайно ООН обяви 2011 год. за година на гората. За България гората има особено значение. Горите са дома, средата на биологичното разнообразие, което ни нарежда на 3-то място в Европа. Икономическата и социалната значимост на българската гора са огромни, благодарение на факта, че тя дава поминък на повече от половината от населението - директно или индиректно. Горите са не само суровинен доставчик на дървесина, но и база за развитието на туризма, планинското земеделие и животновъдство, лова и риболова, пчеларството и др. За нас българите гората е един от дълбоко утвърдените в националното ни самосъзнание символи. Не е случайно, че възприемаме “Хубава си моя, горо” като втори химн на България.

На казаното до тук искам да поставя ясно няколко проблема: първо-крайно време е всички ние - лесовъдите, представителите на институциите, гражданите да погледнем на гората не като на природна даденост, а като на един национален ресурс и ценност. Нужна е промяна в отношението към нашата гора. Не е достатъчно да я съхраним количествено, за да я подобрим качествено. Трябва да създадем нова атмосфера, нова култура в отношението към гората.


За да постигнем такава цел, тя трябва да бъде дългосрочна, изисква усилията на много хора и много институции. Тя е свързана с формирането на едно ново мислене, ново съзнание, преди всичко в подрастващите, в младежта. За да я реализираме е нужно партньорството между всички фактори - държавни институции, местна власт, учебни заведения, медии. Но на първо място инициативата и примера трябва да дойдат от нас - лесовъдите и служителите по горите. Заедно с поколенията расте и гората. Каква природа, каква гора ще оставим на следващите поколения - това е отговорност на сегашното поколение. Ние трябва да си дадем сметка за причините, които са довели до резултата, който имаме сега.

Не можем да постигнем резултати, от които да се гордеем, ако от едната страна наливаме водата, а от другата страна тя изтича. Не можем да се обръщаме към обществото, без да сме гарантирали ефективната работа на служителите по горите. Разбира се, в никакъв случай не подценявам положените усилия, мерките и упорития труд. Въпреки проблемите и трудностите, с упорита работа, отговорност и ангажираност, служителите по горите и горските работници се справят с мисията си на пазител и стопанин на гората. Всеки ден се води война с посегателствата върху горите и незаконната сеч, всяка година залесяваме и създаваме нови гори и това не остава незабелязано от обществото.

Уважаеми колеги, поздравявам всички лесовъди, работници и служители в системата на горите с откриване Седмицата на гората - 2009г. Желая на вас и вашите семейства най вече здраве и нека всички ние се гордеем със своята професия и с работата си, да създадем бъдещето на българската гора!
      
Директор на Държавно горско стопанство - Ботевград

инж.Веселин Нинов