САЩ оглавяват класацията на Световния Икономически Форум (WEF) за най - конкурентоспособни държави в света, а седем европейски държави са в топ 10.

Класацията показва кои държави успяват да извлекат най-много от глобализацията и кои изостават в икономическата надпревара. Под внимание са взети макроикономическата стабилност, ефективността на пазра и др фактори.

Западна Европа доминира в топ 10 със седем държави, и засега удържа на конкуренцията на Индия, Китай и Бразилия.

1. САЩ
(изкачва се с пет места спрямо миналата година)
Щатите оглавяват класацията, благодарение на комбинация от ефективни финансови пазари, иновативни компании и силен акцент на наука и развитие.

Това е подкрепено с най-големия вътрешен пазар в света и силни връзки между университетите и бизнес обществото. Не всичко е розово обаче. Америка може да изгуби първото място заради ниско ниво на спестявания на гражданите и висок държавен дълг.

2. Швейцария
(една позиция по-надолу)
Въпреки малката си площ, Швейцария е достойна конкуренция, благодарение на бизнес културата си и на изследователските центрове от светован класа. Страната е особено силна в сферата на интелектуалните продукти. Заема шесто място по брой нови патенти на глава от населението, известна е и с добра образоваетлна система.

3. Дания
(една позиция по-нагоре)
Страната се издига в списъка, благодарение на акцентиране на образованието и финансовите институции. Болничните заведения са като музеи, въведени са множество реформи в сектора на заетостта. Като при повечето скандинавски страни, Ахилесовата пета на Дания е данъчната система, която е една от най-обремените в ЕС.

4. Швеция
(една позиция по-надолу)
Развититео на технологиите е това, което поставя Швеция в списъка. Освен това шведската образователна система е една от най-добрите в света. Това, от което преприемачите се оплакват е прекаленият контрол над бизнеса и не достатъчна гъвкавост на пазара на труда.

5. Германия
(три места по-нагоре)
Бизнес общността в Германия се слави като една от най-динамичните в Европа. Германия обаче е критикувана за прекалено малкото средства, отпускани за образование и стагнацията на пазара на труда.

6. Финландия
(четири места по-надолу)
Държвата е водеща в сектора на високите технологии. За да запази тези си позиции насърчава връзките между университетите и бизнеса. Можем да похвалим Финландия и за перфектана система на здравопазване и финансови институции.

7. Сингапур
(две места по-надолу)
За успеха допринасят високоефективните пазари на стоки, труд, и финансови услуги - страната е на първо място в тези три категории. Освен това е известна с това, че държаватa не се меси в бизнеса и прозрачността в политиката. Всичко това прави Сингапур номер едно в Азия. Сред критиките, които й отпарвя Световният Икономически Форум са високи нива на лихвите и висок държавен дълг.

8. Япония
(пада с едни място спрямо миналата година)
За силните й позиции допринася развитиети й в областта на високите технологии. На второ място в света е по брой на учени и инженери, както и по брой на патенти на глава от населението. От 2001г насам, обаче макроиномическата среда не е стабилна. Държавният дълг е близък до 190 % от БВП, а банковата система е на 84-то място.

9. Великобритания
(изкачва се с една позиция)
Високоразвитите финансови институции и огромният вътрешен пазар усилват икономическия растеж и придават световно значение на финансовия й сектор. Проблемни могат да се окажат високите данъци и нарастващият държавен дълг.

10. Холандия
(една позиция по-надолу)
Разположена е в непосредсвена близост до едни от най-развитите икономики в света. Финансовите институции са на едно от първите места в света, системите на здравеопазване и образование също получават висока оценка. Но търпи критика заради прекалнео стриктните закони на труда.