До този момент избирателната активност в община Ботевград е 10.8%. Към 9.30 часа своето право на вот са упражнили 2 983 човека. Сред тях има и избиратели, които гласуват с удостовериния – съобщи Веселка Николова, шеф на служба “ГРАО” при община Ботевград. Тя информира, че до момента изборният ден протича спокойно. Жалби и сигнали за нарушения не се постъпвали в общината.