Проститутки сеят туберкулоза из Северозапада, алармират лекари от тубдиспансера в Монтана. Според тях жриците на любовта отказват лечение. След няколкодневен престой в отделението, бягат и излизат на шосетата, за да печелят.

Според лекарите това е особено притеснително, тъй като туберкулозата се разнася из цялата страна, та даже и отвъд границите ни. В момента няма законово основание болните от туберкулоза да бъдат затваряни принудително в стационар, коментират специалистите. Преди 1989 г. с разпореждане на прокуратурата заразените с опасната болест били настанявани задължително в болници. През 2008 г. здравното министерство обмисляло вариант за промяна в закона и въвеждане на принудителна мярка, но до момента това не е станало, твърдят медици.