Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десетте индикатора: местни данъци; местни такси; електронно управление; разрешително за строеж; регистър на собствеността; възприятие за корупция; заетост; работна заплата; образование на заетите; чужди инвестиции.
Първенецът в общата класация е ГАБРОВО. Градът не заема първо място по нито един индикатор, но се представя добре по всички индикатори и общата оценка е най-висока. Второто място се заема от РУСЕ, а третото място е за СЛИВЕН.

Последното място в класацията е за Кърджали. По девет от десетте индикатора представянето на КЪРДЖАЛИ е крайно незадоволително – възприятието за корупцията в местната власт нарежда града на последното място, а ниските заетост, образованост и работни заплати – далеч след първенците.
 

София-област се подрежда на 4-то място в общото класиране. Тай като тя няма областен център, е представена от Ботевград. Нашият град печели на областта едно първо място по „индикатора” разрешително за строеж, заради сравнително бързото издаване на разрешителните – 21 дни при средно 51 дни за страната и факта, че едва 12% от бизнеса в областта среща трудности при тази процедура (средното за страната е над 50%). С €3 216 преки чуждестранни инвестиции на глава от населението пък Софийска област се нарежда на 3-то място в класирането по този индикатор.
Най-слабото представяне на областта е за нивото на образованието на заетите /дял на заетите с висше образование/ – 27-мо място.
Ето и класирането по другите показатели: ниво местни данъц – 9 място; ниво на мястни такси – 17 място; електронно управление – 15 място; регистър на собственоста – 8 място; възприятие за корупция в местната власт – 17 място; заетост – 6 място; работна заплата – 5 място. Това показва индексът "Местни условия за бизнес" на Института за пазарна икономика, разработен съвместно с институт "Отворено общество".