Изложба в алея до билетния център на НДК организират архитекти от сдружение "Архитекти за София".

Експозицията, която ще може да бъде видяна от днес до 6 август, е във връзка с изпълнението на проект "Обществените пространства на  София - генератор на култура, икономика и социална ангажираност" по Програма Европа за 2011 г., с финансовата подкрепа на Столична община.

Изложбата представя в графичен и текстов вид основните резултати от мониторинга, оценката и анализа на състоянието на едно от най-значимите обществени пространства в столицата - пространството около НДК.

На вниманието на гражданите и обществеността са представени идеи за неговото обживяване, редизайн и поддръжка, генерирани от експерти в различни области - социолози, културолози, архитекти, журналисти, урбанисти, ландшафтни архитекти и граждани на столицата.

Настоящата изложба поставя акцент върху нуждата от "леки, меки и бързи" мерки за трансформиране на градските пространства.