Прокуратурата е установила, че общините в страната са разполагали с информация за 14 733 сгради, опасни или потенциално опасни за здравето и живота на местните жители, негодни за използване и застрашени от самосрутване, съобщиха от прокуратурата.

Това показват обобщените резултати на Върховната административна прокуратура от извършените през 2007 г. от окръжните и районните прокуратури в страната проверки за спазването на изискванията, произтичащи от разпоредбите на закона за устройство на територията за установяване и премахване на опасни, негодни и застрашени от самосрутване сгради.