На 17 февруари от фирма ЕПИК са били освободени 47 работници – 17 от Ботевград, 9 от Етрополе, а останалите са от Враца и Мездра, научи наш репортер. В случая не става въпрос за съкращения, а за прекратяване на трудовите правоотношения след изтичане на шестмесечния изпитателен срок на договорите. 
Както сме ви информирали, ЕПИК наема работна ръка чрез посредническа фирма. От своя страна тя сключва срочни трудови договори с наетите работници.