На днешното редовно заседание на Oбщинския съвет съветниците гласуваха да се отпусне финансова помощ в размер на 1500 лв. на 38-годишния наш съгражданин от ромски произход Богдан Богданов. В докладната бе посочено, че в следствие на претърпяна злополука въпросният човек е ослепял и с двете очи. Към настоящия момент са му направени две операции и му предстои трета, в опит да се възстанови загубеното зрение. Дотук всичко изглежда в реда на нещата - поредно хуманно решение на съветниците, осигуряващо средства за лечение на изпаднал в беда наш съгражданин.

От достоверен източник наш репортер научи, че  въпросният Богдан Богданов е загубил зрението си при инцидент преди време, когато бил прострелян в момент на бракониерство в рибарника на Скравена. Самоличността на стрелеца, вероятно пазач на обекта, обаче не била установена.

Никъде в докладната записка, внесена от кмета Георгиев, тези обстоятелства не са отразени. Така общинските съветници гласуваха единодушно "За", водени от чисто хуманни чувства, без да подозират за криминалното деяние, довело до ослепяването на Богдан.

Този случай поражда най-малко два важни  въпроса:

Не трябва ли общинската администрация да прави обстойни проучвания на подобни искания за финансова помощ и след това да ги внася за гласуване в ОбС?

Редно ли е въобще да се гласуват средства за пострадали при подобни криминални деяния?