Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев съобщи за две постановления, приети на заседанието на МС.

Първото касае допуснатата неточност при приемането на бюджета за 2007 г. Грешката е за заплащането в социалната сфера.

 В резултат на взетото решение са отпуснати още 547 хил.лв. С тях трябва да се осигури нарастването на минималната работна заплата от 160 на 180 лв.

„В закон за бюджета има текст, в който се казва, че в учреждения със свободни бюджети минималната работна заплата трябва да се увеличи на 180 лв. чрез преструктуриране на разходите, поясни Ананиев.

Според него, социалната сфера е по-особена, защото хората, които работят в нея имат по-ниски доходи. Те се равняват на минималната работна заплата или са близки до нея.

„Анализирането на полугодието показа този факт. Съгласувателната процедура се движеше много преди приемането на това решение. Тази дискусия се води с домовете вече няколко месеца", обясни заместник-финансовият министър.

Целта на отпускането на допълнителни средства е да се подпомогне достигането на 180 лв. минимална работна заплата в тази сфера.

Правителството отпуска допълнително и 2.88 млн. лв. за подобряване на издръжката на социалните дейности в общинските бюджети.
С предоставянето на допълнителни средства се осигуряват по-качествени услуги при отглеждането на малки деца и възрастни хора, смята Ананиев.

Той съобщи, че социалното министерство и Националното сдружение на общините ще изготвят разпределение на средствата по различните видове домове.
По думите му цифрата няма да е еднаква ,но всички домове ще бъдат засегнати.

Още 4.640 млн. лв. се предоставят и на Министерството на отбраната. Тези средства са необходими за да може България да изпълни ангажиментите си към НАТО.