Както всяка година, така и тази, Баба Марта раздаде мартеници на всички малчугани в ЦДГ „Синчец”. Любимата гостенка бе посрещната с радостни възгласи, усмивки, стихове, песни и танци. Каква беше днешната празнична обстановка в детската градина, вижте от снимките, които ни бяха предоставени!