ЧЕЗ въвежда тримесечно отчитане на електромерите от началото на май 2008 г. за всички битови и стопанските клиенти с предоставена мощност под 100 КВт. Това означава, че за първите два месеца ще бъдат формирани две равни месечни сметки, съобразени с индивидуалното потребление и сезонността. На третия месец, след отчитане на електромера, потребителят ще получава изравнителна фактура, която ще отразява разликата между стойността на реално потребената електроенергия за целия тримесечен период и фактурираните плащания през първите два месеца. Както и досега, плащането на сметките за консумирана електроенергия ще става всеки месец.

В случай че сумата от сметките за предходните два месеца надвишава изравнителното задължение, разликата ще бъде приспадната от следващото задължение или ще бъде възстановена до 5 дни при писмена заявка. Новите потребители ще договарят размера на равните вноски до първото отчитане или ще заплащат месечна вноска на стойност едномесечна консумация в размер на 180 часа (30 дни по 6 часа) при предоставената мощност и цена за дневна електроенергия.

Тримесечното отчитане на електромери беше вече тествано от ЧЕЗ в края на 2007 г. в пилотен проект Скравена. В него участваха над 500 битови и стопански потребители от селото. 
Проведеното след края на проекта социологическо проучване показа, че приблизително 70% от анкетираните участници в проекта одобряват и са удовлетворени от тримесечното отчитане на електроенергията. Данните сочат още, че за общо 80% от запитаните отчитането на потреблението веднъж на три месеца не е причинило сериозни колебания в месечните сметки, като 41% от тях въобще не са усетили различното отчитане, а останалите 39% заявяват, че нямат голяма разлика в сметките. Около 70% от участниците заявяват, че след провеждането на пилотния проект са съгласни да се въведе тримесечно отчитане на електромерите за постоянно.

„Проведеният пилотен проект в Скравена доказва, че ЧЕЗ вече е напълно готова да въведе тримесечното отчитане на електромерите в Западна България от началото на май 2008 г. Смятам, че тази важна стъпка ще допринесе за подобряване на качеството на обслужване на клиентите на ЧЕЗ”, заяви Любош Павлас, регионален мениджър на CEZ Group за България.

Тримесечното отчитане ще бъде извършвано по начин, който да гарантира прозрачността на образуването на сметките. Клиентите на ЧЕЗ ще продължат да имат възможност да контролират действителното си потребление и точността на своите сметки, като проверяват показанията на електромерите си на всеки 3 месеца. Данните от електромерите ще бъдат посочени в изравнителната сметка.