Неизвестни лица са започнали да режат арматурата на мост, който се намира на пътя Ботевград-Литаково. След сигнал на наши читатели се убедихме на място, че бетонът в голям участък на моста е разрушен, а желязото извадено и отрязано. Задигати са по-дебелите железни парчета, а тънките стърчат. Ако акцията на крадците продължава със същия темп, мостът ще остане без арматура. В такъв случай има и опасност от рухването му.
По същия начин падна мостът над Стара река в района на бившия завод „Чавдар” миналата година. Крадци бяха задигнали арматурата, а бетонът падна в реката.