Така Станка Димитрова-председател на ОбС на БСП в Етрополе откри снощната среща в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” с народните представители в 42-то народно събрание Корнелия Нинова и Кирил Добрев.


Ето какво каза Корнелия Нинова – председател на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.
Въпреки натиска отвън, в парламента започнахме да изпълняваме програмата, с която дойдохме при вас преди изборите. Сега ще ви представя законите, които парламентът прие, какво предстои да направим до края на тази година и какво да заложим в бюджета за 2014 година.
За този месец и половина успяхме:
- да повишим детските надбавки за майчинството от 240 на 310 лева, считано от 1 юли т.г..
- помощта за първокласниците се повишава от 150 на 250 лева - през месец септември.
- увеличаваме енергийните помощи за социално слаби с 15 лева, което увеличава броят на семействата от 210 000 на 270 000 човека.
- без предварително обещаване, намаляваме цената на тока с 5 % от 1 август.
- приехме целия пакет от закони, които гарантират на младите хора със средно или висше образование първо работно място.
Закони, касаещи младежката безработица:
- фирмата, която наеме млад човек със средно или висше образование, който не е работил никога и му предстои първо работно място, ще получи от държавата здравните и пенсионните осигуровки.
- млад човек до 29 години, със средно или висше образование, без работа 12 и повече месеца, който започне почасова или с временно наемане работа, държавата също ще му плаща осигуровките.
- на младите хора с начално и основно образование, които са около 480 000 – 500 000 човека, им се предлага т.н. „чиракуване”. На наставника, който се наеме да ги обучава на някакъв занаят, държавата плаща заплата, а  на чиракуващия  минималната работна заплата и осигуровките.
Законопроектите, които касаят пенсионерите:
- замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране от 1 януари 2014 година.
- възстановява се увеличаването на  пенсиите всяка година с ръста на инфлацията в страната.
- въвежда се правилото за ранно пенсиониране за хората, на които не достигат  до 2 години  стаж или възраст за пенсиониране. Те ще могат да се пенсионират с    намалена пенсия от 0,4 %.
Промените влизат в сила от 1 януари 2014 година.
Законопроекти, насочени към стимулиране на бизнеса и създаване на по-добра икономика:
- предстои отмяната и промяната на около 1000 лицензионни, регистрационни и други режими, които тежат на българския бизнес като финанси, като корупция и като натиск върху него.
- в тази връзка предстои отмяната на около 200 законови и подзаконови нормативни актове.
В момента имаме противници и опоненти на тези наши действия. Отвън е  натискът от протестите, а от вътре е зависимостта от волята на АТАКА да влезе или да не влезе на работа. 
Хората, които протестират в София, разделяме на няколко групи:
- тези, които естествено не одобряват политиката на правителството и не одобряват БСП.
- представляващи бившите десни партии и коалиции, които смятат, че не са представени в Парламента.
- икономическите интереси, които са засегнати от решенията на Парламента напоследък. Например, за намаляването цената на тока изключва тока от т.н.”възобновяеми източници”.
- представляващите ПП ГЕРБ, които искат Парламентът да се разпусне, правителството да падне, да се отиде на нови избори. Въобразяват си, че ще ги спечелят и заедно с придружни партии да направят следващия кабинет.
- откровено платени участници, без убеждения и причини да са на протестите, освен заплащането – напоследък до 300 лева на ден.
Смятаме, че може да се преодолее тази криза, ако продължава работата по изпълнение на приетата програма, ако тя даде бърз ефект и хората го усетят по джоба. Затова сме решени да продължим, без оставки да си вършим работата.
Това каза при започване на срещата Корнелия Нинова. В същата посока беше и изказването на Кирил Добрев, който пожела да разбере дали хората имат доверие на Народното събрание и на правителството.
Чрез не малкото въпроси, мнения и предложения, срещата се превърна в непринуден разговор.
Договорена беше нова среща през есента.