Противно на очакванията за срив в постиженията на учениците, успехът на гимназистите се повишава. Много добър 4.70 е средният успех на всички, които тази година са завършили гимназия. Това показват данните на министерството на образованието за 2013 г. за 989 от общо 1026 училища. Към момента в базата данни са вкарани резултатите на 48 109 учащи се, на които е издадена диплома за средно образование. Постиженията им се подобряват с 0.07 в сравнение с 2012 г., когато средната оценка в дипломата беше 4.63. За разлика от м. г. данните до момента показват, че гимназистите в нито една област не са успели да достигнат среден резултат 5.00.
За втора година абитуриентите от Кърджали са с най-добри оценки. Ето и класирането на първите десет области.


1. Кърджали 4.99

2. Велико Търново 4.92

3. Плевен 4.88

4. Видин 4.86

5. Монтана 4.84

6. Благоевград 4.81

7. София-град 4.80

8. София-област 4.79

9. Варна 4.76

10. Кюстендил 4.73 и Смолян 4.73