Вече има изобретена българска водовъртежна водно-електрическа централа (ВЕЦ).

Това каза на пресконференция в БТА инж. Георги Тончев от фондация "Ековат технологии" . цитиран от БНР.

Водовъртежните ВЕЦ са икономически по-изгодни от класическите.
Вече има изобретена и българска такава.

Подходящи места за изграждане на водовъртежните централи са реките и каналите, по които изтича водата от традиционните ВЕЦ. Водата при новия тип централи се върти стабилно и по естествен път, не е необходимо влагане на пари в това движение, подчерта инж. Тончев.

При това енергията, която се получава, е повече, отколкото, ако водата се движи линейно. За да се оползотвори максимално тази енергия, е изобретена специална вертикално осева турбина.

Новоизобретената самоускоряваща се българска турбина е с много висок коефициент на полезно действие.

Инвестициите във водовъртежни централи са сравнително ниски, защото няма нужда от изграждане на скъпи напорни водопроводи и бентове. Те са по-рентабилни, изплащат се за 2-3 пъти по-кратки срокове, добави Георги Тончев. Освен икономическо, предимството е, че при тях не се нарушава екоравновесието.