Народното събрание забрани на учителите да дават частни уроци при наличие на конфликт на интереси, като прие на второ четене промени в Закона за народната просвета.

Народните представители записаха, че конфликт на интереси е налице, когато образователните услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, обучаващи се в училището, в което учителят преподава. На служителите в регионалните инспекторати пък изядяло се забранява да дават частни уроци.

Остана текстът в закона - да има държавно образователно изискване за книжовен български език. Досега държавните зрелостни изпити бяха атакувани в съда и на базата на него. Тази година обаче вече няма време за ново сезиране на съда.

Председателят на образователната комисия в Народното събрание Лютви Местан не даде ясен отговор на въпроса дали не се поставят в неравнопоставено положение учениците от обикновените езикови гимназии и тези от елитните училища заради това, че последните могат да се освободят от втората свободно-избираема матура, ако искат в дипломата им да се впише оценката от изпита по езика, който държат по силата на международен договор. С тази привилегия ще се ползват учениците от Италианския лицей и Американския колеж например.

Междувременно по време на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем обясни, че вече е започнала процедурата за изграждане на център, обслужващ телефон 112 в Кърджали, но още такъв не е разкрит в Пловдив, тъй като местната власт до този момент не е предоставила помещение за него. Тя отговори на въпрос на Павел Шопов от „Атака” защо още няма такъв център в Пловдив, а се работи по него в Кърджали. По думите на Шопов в Кърджали процедурата е започнала, за да се създадат работни места за избирателите на ДПС.