По горното течение на река Тунджа, Рило–Родопския масив и Югоизточна България са възможни локални, поройни наводнения. Това пише на сайта на Министерството на околната среда и водите. По прогноза на НИХМ, днес главно около и след обяд и до полунощ отново ще има превалявания, по-значителни до 20-30л/кв.м за денонощие в западните и централни райони на Северна България. По горното течение на река Тунджа, Рило–Родопския масив и Югоизточна България са възможни локални, поройни наводнения, вследствие на интензивни валежи и/или нарушена проводимост на речните русла и на дерета. В петък и събота валежи ще има на много места в цялата страна. Очаквани количества общо за двата дни - в Южна България 10-30 л/кв.м, в Северна България 15-40 л/кв.м. Локално са възможни и по-големи количества. МОСВ привежда работата на Оперативното звено за предотвратяване на опасностите от вредното въздействие на водите в повишено внимание. Уведомени са областните управители и кметовете на общините да организират постоянно наблюдение на нивата в язовирите и в случай на повишаване, да започне контролирано изпускане на води, преди започване на дъждовете, с цел недопускане повишаване нивата в реките и предпазване на населението надолу по течението, пише още в съобщението.