На 20 септември  2014 г., събота, от 9:00 часа до 13:00 часа преди обяд в Медицински център І Етрополе ЕООД – ІІІ етаж ще се проведе частен медицински преглед от н.с. І ст. д-р Георги Бориков – онкогинеколог, хирург от Софийския областен онкологичен диспансер.
Записването може да се направи на тел. 0888740153 или в 51-ви кабинет на Медицинския център І Етрополе ЕООД.