На днешната пресконференция с местните медии общинските съветници д-р Марияна Горгачева, Иван Гавалюгов, Филип Филипов и адв. Христо Якимов излязоха с обръщение, адресирано до председателя на ОбС - Ботевград Йорданка Лалчева, мнозинството в ОбС и кмета на Ботевград Георги Георгиев, в което се казва:


Г-жо Председател,


вече три години изпълнявате длъжност, която изисква добри общи познания на нормативната уредба в областта на местното самоуправление, и отлично познаване на Правилника за работа на общински съвет Ботевград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С огромно съжаление констатираме недостатъчно познаване от Ваша страна на гореспоменатата материя, и особено Правилника за работа на общинския съвет. Съвсем отчетливи, а вече и системни, стават ситуациите , в които липсата на тези знания Ви пречи да ръководите компетентно и авторитетно заседанията на Общински съвет - Ботевград. Не толкова обаче сме притеснени от тези ситуации, в които показвате пропуски в знанията, защото вярваме, че при добро желание и отделяйки необходимото време, лесно бихте ги придобили. Силно възмутени сме от поведението Ви в ситуации, в които сме убедени, че добре сте запозната с правилата и процедурите при ръководене на заседанията, но съвсем целенасочено и избирателно отказвате да ги прилагате. Очевидно е, че в тези ситуации поведението и решенията Ви са силно повлияни и директно провокирани от инструкциите, които кметът на Община Ботевград си позволява да Ви даде. Трябва да Ви напомним, че общинският съвет е независим орган на местното самоуправление, изпълняващ законодателна дейност с местен характер. Влияние върху работата му от страна на изпълнителната власт, извън нормативно уредените институционални взаимоотношения, е зловредна и абсолютно недопустима. Освен необходимите знания и компетентност, изпълняващият длъжността Председател на общински съвет, трябва да притежава и да демонстрира висок морал, принципност, последователност, ясна и утвърдена ценностна  система. Ако считате, че притежавате всичко това, не би трябвало да допускате такова вмешателство в изпълнени на служебните си задължения, а да защитавате независимостта на институцията Общински съвет.


Отчитайки гореизброеното се обръщаме към Вас с призив,  поне в оставащата време от мандата на настоящия общински съвет, да  успеете да се отърсите от обсебващото и зловредно влияние върху работата Ви, от страна на общинския кмет, което ще Ви даде възможност да ръководите работата на общински съвет Ботевград с нужния авторитет, компетентност и безпристрастност.


 Дами и Господа общински съветници от така нареченото „управляващо мнозинство“,


Вие сте избрани не просто като обикновени представители на определена политическа партия, а  най-вече като личности, притежаващи знания, умения и воля да подобрят жизнената среда в ботевградска община. За съжаление обаче  пасивността,  липсата на инициативност и доброволният Ви отказ от участие в конструктивния диалог по важните за община Ботевград теми, Ви превръщат в едни незаинтересовани, безгласни и напълно безполезни за обществото съветници, чиято функция е сведена и ограничена само и единствено до машинално гласуване в подкрепа на всичко предложено от общинския кмет, без значение дали е полезно, законосъобразно и необходимо на населението на общината. Дори нещо повече – позволявате си да подкрепяте решения, за които юристът на общинския съвет е изложил мотиви за незаконосъобразност. Само и само да угодите на кмета.
Вярваме обаче, че сред Вас има и личности, които не споделят напълно вижданията и начина на управление на община Ботевград и не одобряват всяко решение и действие на местните органи на самоуправление, но поради насаден страх или поради наличие  на  определена зависимост, гласуват противно на убежденията и възгледите си по дадения въпрос. Именно  към тях се обръщаме:
Колеги, ако смятате, че страхът или зависимостта Ви е по силна от волята и желанието да изразявате и защитавате собственото си мнение в  работата си като общински съветници в общински съвет Ботевград, то намерете сили и кураж поне да се оттеглите от нежелано заеманата обществена длъжност, с което да покажете известно достойнство и себеуважение. Така, както направиха други преди Вас. Ако пък смятате себе си за достатъчно силни характери и свободомислещи граждани, превъзмогнете страховете си, неглижирайте зависимостта си и ни подкрепете  в опита да превърнем Общински съвет Ботевград в един  наистина независим орган на местното самоуправление, в който експертността, конструктивният диалог, аргументираните и свободно изразени различни мнения са основните движещи фактори за вземане на най-правилните и полезни за ботевградската общественост решения.  Все още вярваме, че сред Вас има и такива.


 Господин Кмете,


вече дълго време наблюдаваме стила и методите Ви на управление. Не случайно Ботевград е оприличаван, включително и от редица външни хора, на феодално владение с феодален владетел Георги Георгиев. През годините Вие изградихте мрежа от обвързани с Вас икономически субекти, които винаги печелят и изпълняват обществените поръчки. Вие обсебихте всяка една сфера от обществения живот в нашата община. По един или друг  начин подчинихте и направихте зависими голяма част от учителското съсловие, културните дейци, спортните деятели. Публична тайна е кадруването и тесните, обикновено не служебни, контакти, които поддържате с районните представителства на различни  държавни институции. В положение на зависимост и подчинение се опитвате да поставите и дейността на общински съвет Ботевград. Такива опити за влияние върху работата на един  независим орган са изключително зловредни и абсолютно недопустими.
В тази връзка настойчиво Ви призоваваме да ограничите дейностите си по отношение работата на общински съвет Ботевград, само до нормативно уредените процедури и отношения и да оставите дейността му да се ръководи само и единствено от неговия председател. Макар по-скоро илюзорна, все пак считаме, че има надежда да промените лошата си практика на вмешателство в  работата на местния парламент.


 В противен случай, без да викаме полиция, настоятелно Ви приканваме:


Подайте си оставката!Ботевград     


30.09.2014


Следват подписите на четиримата общински съветници.


"Обръщението е отворено за всички съветници, независимо дали са от управляващото мнозинство, или от друга група в ОбС. Те могат да го подкрепят с подписа си, ако изразяват съгласие с тезите, които изказваме, и с апелите, които отправяме в него. Обръщението ще бъде официално прочетено и разгледано на октомврийската редовна сесия на ОбС Ботевград, съгласно правилата за приемане на подобен род документи", уточни Иван Гавалюгов, след като прочете съдържанието му пред представители на местните медии.