В определени случаи работниците ще могат да ползват полагаемия им се отпуск и без разрешение от работодателя. Фирмата може да даде отпуск на служителя и без той да я е поискал. Това напомни Главна инспекция по труда във връзка с изтичащия на 31 декември срок за планиране на отпуските за догодина, цитирана от "Дневник". Работникът е длъжен да използва платения си отпуск в рамките на календарната година, за която се отнася, тъй като той е предвиден за възстановяването му, напомня трудовата инспекция. Работодателят няма право да отказва без основателна причина правото на отпуск на работещите, когато той е заявен в рамките на периода, отбелязан в графика. За да се гарантира правото на платен отпуск, законът предвижда хипотези, при които работещите могат да излязат в отпуск без разрешение на работодателите. Работодателите също могат да предоставят на работниците и служителите си платен годишен отпуск без тяхно писмено искане. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът има право сам да определи времето за ползването му. Условието е да уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително. Работодателят пък има право да предостави платен отпуск на работника и без негово писмено искане, ако той не е бил поискан в рамките на графика, при престой на предприятието за повече от 5 дни, както и когато всички работещи в него ползват едновременно отпуск в определен период. За следващата календарна година могат да се отлагат общо до 10 дни отпуск заради важни производствени причини или ако работниците и служителите поискат това писмено по уважителни причини.