Велизар Енчев заедно с инициативен комитет представиха в кулоарите на НС предложения за закон за отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, предаде репортер на Новини.бг. Александър Каракачанов представи основните му цели – отмяна на банковата тайна и информация засягащи авоарите и операциите за сметките и влоговете; както и получените кредити на лица, клиенти на банки. Също така се изисква пълна информация за извършените прихващания и цесии, техният размер и органа, който е разрешил. Списък на всички юридически лица, в чието управление банката участва или има дялово участие през предходните 10 години, както и пълен достъп до договорите сключвани през тези 10 години. Те искат да бъде предоставена информация за лицата – клиенти на банката, за извършване на вътрешни и външни одити и да има предоставена информация за имотното състояние на членовете на управителния съвет.