На 25 юни от 17.30 часа ще бъде представена изложба-живопис на преподавателката по изобразително изкуство Веска Николова.
Експозицията ще бъде подредена във фоайето на читалище „Христо Ботев” в Ботевград.
Проявата е част от проекта "Равнопоставеност за хората с увреждания в община Ботевград", който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Организатори на изложбата са Фондация „Съвременност” и Общинска организация на инвалида.

Визитка
Веска Петкова Николова е родена в с. Сухаче, Плевенско. Завършила е начална педагогика с профил изобразително изкуство и трудово обучение, олигофренопедагогика и педагогика на изобразителното изкуство 1-12 клас в СУ „Св. Климент Охридски”. Има 21 години учителски стаж. В момента е учителка в с. Джурово.

Веска Николова твърди, че любовта към рисуването е наследила от дядо си и майка си, която е била учителка по изобразително изкуство. „Привлича ме преди всичко живописта. Обичам да рисувам природата, стари къщи и натюрморти. В тях откривам успокоение и жажда за живот" – сподели Николова.