Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове ще се проведе на 23 септември 2015 г., от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж II, заседателна зала. 
Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., както и представители на средствата за масово осведомяване.