Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, София област проверяват съмнение за хранителен инцидент в Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец. Взети са проби за лабораторно изпитване от суровини и от контактните повърхности в кухнята на училището за да се установи причината за неразположението на децата. Резултатите се очаква да бъдат готови след 72 часа.