Близо 2000 учители в училищата у нас преподават, без да имат необходимата диплома и квалификация за това. Неправоспособните преподаватели представляват 2,2% от всички заети в системата на средното образование, сочи справка на просветното министерство, пише "Телеграф". Сред учителите без необходимата квалификация най-голям е броят на възпитателите, които полуинтернатни групи за целодневна организация на учебното време. В повечето случаи това са студенти, които се обучават по специалност от професионално направление "Педагогика", уточняват от МОН. Образователни експерти допълват, че това е начин да се задържат и мотивират младите хора да останата в системата. Хора без квалификация заемат места на преподаватели по английски, математика, информационни технологии, професионална подготовка и по физическо възпитание. От следващата година училищните ръководства ще бъдат задължени да изготвят план за допълнителна подготовка на кандидатите си, които нямат необходимата тапия.