Всяко четвърто дете от ромски произход не е стъпвало в училище, а тези, които влизат в класната стая, често отпадат и не завършват средното си образование. Данните сочат, че близо 20% от учениците от ромски произход отпадат от училище. Това са най-често деца в основния етап на обучението си. Едва 1% пък успяват да завършат 12-ти клас и след това да продължат висше образование, информира БТВ. Само за първия срок на тази учебна година са отпаднали общо над 1600 ученици в цялата страна. Според ромски организации това са предимно деца от ромски произход. Най-честите причини за отпадането – отсъствия, слаб успех, семейни и социални причини. В столичното 94-о училище всички над 800 деца са от ромски произход. Голяма част от тях редовно посещават учебните занятия. Въпреки това, през последните три години там са отпаднали 65 ученици. "Голям проблем с отпадането в нашето училище е пътуването. Това са семейства, които заминават, без да ни кажат – за Германия, Франция. Нашите опити са безуспешни. С една част от тях нямаме абсолютно никаква връзка и никакви сигнали къде се намират", каза директорката Латинка Ковачева. Над 3300 възрастни ученици посещават курсовете за ограмотяване. Целта е всички те да имат повече възможности на пазара на труда. Никога не е късно да се ограмотиш, стига да имаш желание. Проект на образователното министерство е насочен именно към възрастните. 48-годишният Иван сега се учи да чете и смята, въпреки че вече е дядо на три внучки. "Понякога се събираме и заедно учим таблицата, буквите. Засега трудна ми е математиката… умножението, делението, събирането ми е трудно", споделя Иван.