Бюрата по труда в цялата страна провеждат информационни срещи със завършващи ученици. Само за седмица повече от 520 младежи посетиха срещите в 15 градове на страната, в това число и в Ботевград, съобщава Агенцията по заетостта.  


Екип на дирекция „Бюро по труда” - Ботевград, съставен от трудов посредник и психолог, организира информационна среща в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров”. В срещата взеха участие ученици от 12 клас. Целта бе да се подпомогнат действията на младите хора за постигане на успешна професионална реализация след завършване на средно образование. 


Специално за срещата екипът на Бюрото по труда бе подготвил презентация, фокусирана върху връзката между висшето образование и пазара на труда. Разработката информира абитуриентите и за специалностите във висшите училища с най-висок рейтинг сред студентите. 


Експертите насочиха вниманието на завършващите ученици върху възможностите за добра реализация спрямо приложимостта на дипломата – заетост и доходи, в кои сектори се очаква нарастване на търсенето на кадри, както и в кои сектори се очаква да бъдат разкрити най-голям брой работни места за висшисти. 


Екипът представи актуалната ситуация на пазара на труда – търсени позиции в региона и водещи инвестиционни сектори. 


На учениците бяха разяснени реда и условията за регистрация в Бюрото по труда. Предоставена им бе информация и за различни услуги, от които могат да се възползват. Една от тях е „Ателие за търсене на работа”.


През април организирането на информационни дни за ученици ще продължи, информират от Агенцията по заетостта.