“Сенсата Технолоджис“, един от водещите световни производители на сензори и системи за контрол, електрическа защита и решения зa управление на захранването, стартира новата си стипендиантска програма в България.


Програмата, наречена Design Your Future („Проектирай бъдещето си“), има за цел привличането на млади инженерни таланти от Техническия университет в София и филиала на университета в Пловдив. След завършване на следването си младите инженери ще имат осигурено работно място в „Сенсата Технолоджис“. 


„Вече повече от 100 години „Сенсата“ намира инженерни решения на някои от най-сериозните проблеми в света. Гледайки към бъдещето, ние знаем, че намирането и развиването на следващото поколение инженери е от ключово значение,” каза Серж Гроенхюйзен, директор „Инженеринг“ на „Сенсата Технолоджис  България“. “Стипендиантската ни програма, освен че затвърждава нашата цел да сме предпочитан съсед и партньор, е и прекрасна инициатива, която подкрепя студентите в инженерни специалности. Тя им дава възможност след дипломиране да работят в една уникална среда с най-големите автомобилни производители в света. Така показваме, че тази професия има бъдеще и че успешна кариера като инженер в България е възможна.“


По стипендиантската програма Design Your Future могат да кандидатстват студенти в трети курс в инженерни специалности от Техническия университет в София и филиала в Пловдив. „Сенсата Технолоджис“ покрива 100% от учебната такса през четвъртата година от следването, както и предоставя фиксирано месечно заплащане за други разходи. При успешно дипломиране в инженерна специалност студентите, избрани да участват в програмата, ще имат и осигурено работно място в „Сенсата Технолоджис“. 


Освен стипендиантската програма, „Сенсата Технолоджис“ в България има и други програми, които целят привличане на млади таланти като стажантска програма за студенти. Компанията наема средно 20 стажанти на година с различни профили. След изтичане на стажа, ако бъдат одобрени, стажантите имат възможност да получат предложение за постоянна работа в компанията.  


„Сенсата Технолоджис България“ в момента има над 3 000 служители. В София компанията има Бизнес Център, Тестова лаборатория и механизация, отдел „Дизайн инженеринг“, Център за споделени услуги и Център за обслужване на клиенти. В Ботевград компанията произвежда високотемпературни сензори за почти всички световни автомобилни производители. 


За „Сенсата Технолоджис“


“Сенсата Технолоджис” е един от водещите световни доставчици на сензори, електрическа защита, контролери и решения за управление на захранването. Компанията има заводи и бизнес центрове на три континента. Продуктите на „Сенсата“ подобряват безопасността, ефикасността и комфорта на милиони хора всеки ден чрез приложения в различни индустрии като автомобилостроене, самолетостроене, военна индустрия, тежкотоварни превозни средства, отопление и климатизация, информационни технологии, телекомуникации и морски приложения. За повече информация посетете интернет страницата на „Сенсата Технолоджис“: www.sensata.com