Сградата на бившата шивашка фирма „Вени Вер” в Стария изток става хранителен магазин. Това стана ясно по време заседанието на Общинския съвет вчера. Съветниците дадоха съгласие за право на пристрояване на навес /откъм улицата/ върху терен от 75 кв.м., за което сегашният стопанинът на сградата ще заплати на общината 4 350 лева без ДДС. Сградата е построена върху терен частна общинска собственост.