През изминалата седмица Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240". Тя е обособена в две позиции, като общата и прогнозна стойност е 200 000 лева /без включен ДДС/.


По обособена позиция № 1 (с прогнозна стойност 155 000 лева без ДДС) - доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра, следва да бъдат доставени 300 броя от този вид. 


По обособена позиция № 2(с прогнозна стойност 45 000 лева без ДДС) - доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра, ще бъдат осигурени 1000 броя. 


Съдовете за отпадъци ще бъдат закупени със средства от общинския бюджет.


Крайният срок за подаване на документи е 17:30 часа на 2 август 2017 г.