В Етрополе се проведе информационен форум на тема : "Социално предприемачество - предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район"


Днес, 12 септември, от 10.30 ч. в Многофункционалната зала в Етрополе се проведе информационен форум на тема : "Социално предприемачество - предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район".
Домакин на форума беше Димитър Димитров - кмет на община Етрополе, като събитието уважиха още: заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петкова, експерти от Министерство на труда и социалната политика, представители от Агенция за хора с увреждания, Марин Маринов - председател на Общинския съвет, заместник-кметовете Росица Христова и Стефан Борисов, кметове на съседни общини и на кметствата от общината, представители на социални институции, на учреждения и бизнеса.
Приветствие към присъстващите отправиха: Димитър Димитров, заместник-министър Петкова и Марин Маринов.
Форумът започна с презентация на тема : " Местната власт в подкрепа на социалното предприемачество", представена от Росица Христова.  Направен беше обстоен преглед на социалните услуги на територията на общината.
След обстойното изложение по темата на форума, което направи  д-р Султанка Петрова - заместник-министър на труда и социалната политика, работата продължи при строго спазване на предвидения регламент при разглеждане на предвидените по програмата теми: 
• д-р Теменужка Златанова, началник на отдел ЖСДТСИ в МТСП:
„Национални политика в областта на социалната икономика -
Предизвикателства пред социалната икономика в България
Състояние и тенденции на жизненото равнище и доходите”
• д-р Теодора Тодорова, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика”, МТСП:
„Национална политика в областта на социалната икономика”
• Владимир Пенов, старши експерт в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:
„Инструменти за подкрепа на малкия и среден бизнес”
• Елка Тодорова , председател на НФРИ:
„Социалното предприемачество в системата на НФРИ”
• Мими Иванова - управител на Общинско предприятие „Мир-И“ ЕООД - гр. Етрополе и Атанас Атанасов, зам.-управител на Общинско предприятие „Лозана“ ЕАД – София:
„Представяне на добри практики на устойчиви социални предприятия за хората с увреждания”
По разглежданите теми имаше дискусия, като на повдигнатите въпроси беше даден изчерпателен отговор от заместник-министър Султанка Петкова.
Обобщението за работата на форума направи Теменужка Златанова - началник на отдел "Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика, дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" в Министерство на труда и социалната политика.
След почивката, участниците разгледаха Общинското предприятие „Мир-И” ЕООД в Етрополе.
Модератор: Елка Тодорова - председател на НФРИ