Агенцията по заетостта – чрез своята структура в Ботевград – Дирекция „Бюро по труда”, организира информационно събитието на открито, предназначено за млади хора. То ще се състои утре – 7 юни, от 10.30 часа до 12.00 часа в пространството между ДСК и ротондата.


Целта на проявата е да популяризира услугите на Бюрото по труда сред младежите. Те ще бъдат запознати със схема „Готови за работа” и възможностите за включване в различни форми на обучение и заетост, с актуални схеми и проекти на Агенцията по заетостта, насочени към младите хора в страната. 


Изнесеното информационно събитие ще бъде осъществено в рамките на проект „Готови за работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.