Със заключителна пресконференция бе финализиран проектът „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристическа атракция и експониране на представителните културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”, по който водещ партньор е община Сурдулица, Република Сърбия, а партньор – Исторически музей – Правец. 


Пред много гости, сред които бе и представител на община Сурдулица, Сърбия, директорът на Исторически музей – Правец Татяна Борисова представи реализираните дейности и постигнатите резултати по проектната разработка, а те са: извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковския хан от 1820 г. в с. Видраре; реставрация и експониране на руините на църквата "Св. Богородица" от ХІV в. и по-ранните структури около нея в с. Осиковица и експонирането й като "музей на открито"; преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре; реконструкция и изграждане на градски парк в Сурдулица; обучение в Правец за повишаване на атрактивността на туристическите обекти; обмяна на опит и добри практики в Сурдулица за интерпретация на нови и възобновени туристически аттракции; доставки за ИМ-Правец: специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре, закупуване на информационен киоск, мултимедиен проектор и екран, бус, дигитален  фотоапарат, модерен металдетектор; информация и публичност: изработване на информационни ролбанери и табели, на рекламни листовка и брошура, 15-минутно видео, създаване уебсайт по проекта, публикации в медиите; провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции, официално откриване на реновираните паметници от изпълнението на проекта.


Татяна Борисова се спря на всеки обект поотделно, като подчерта, че основен и най-важен резултат от изпълнението на проекта е превръщането на музейните обекти във Видраре, с изцяло обновени експозиции, съгласувани с Министерството на културата, и археологическия в село Осиковица, както и парка в Сурдулица, в привлекателни, атрактивни и все повече посещавани туристически дестинации. Тя изтъкна още, че оборудването, осигурено също по този проект, допринася за възможностите на музея да реализира своята дейност. 


Да припомним, че стойността на проекта „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристическа атракция и експониране на представителните културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” бе 629 755 евро. Той стартира в началото на миналата година. Определеният срок за неговата реализация е до 22 ноември 2018 година.