Граждани подкрепиха предложението на община Ботевград новият гробищен парк да бъде изграден върху пустееща земеделска земя – общинска собственост, която се намира на юг от язовир „Мали лаг”. Изключение направи само едно заинтересовано лице, което отглежда животни срещу въпросния терен. 


Мястото е относително отдалечено от жилищния район. Освен това теренът е общински, което означава, че ще се избегнат процедурите по отчуждаване. Предварителните проучвания на общинската администрация показват, че той напълно отговаря на действащата нормативна уредба, стана ясно по време на обсъждането вчера в зала 14 на общинската администрация.  


Присъстващият управител на Напоителни системи  - клон Ботевград разсея опасенията, че близо до терена има напорен водопровод. 


На въпрос на частни проектанти защо общината не представя хидроложки доклад за извършени хидроложки проучвания, кметът отговори, че такива ще бъдат направени след определяне на мястото за гробищен парк. 


Присъстващите бяха категорично против втория вариант – новият гробищен парк да бъде изграден в южната част на ЖК „Васил Левски” – над  общинския жилищен блок. Изказалите се по темата посочиха един и същи аргумент - не трябва да се допуска новият гробищен парк да бъде близо до жилищните блокове, както и да е в район за бъдещо жилищно застрояване.  


Вторият вариант беше предложен от съветници от групата на ОББО по време на едно от предишните заседания на Общинския съвет. Нито един от тях обаче не присъства на общественото обсъждане, за да представи аргументи в полза на това предложение.


Всъщност на обсъждането присъстваха общински съветници от всички политически групи в местния парламент, с изключение на ОББО.  


За удобство, по-добро и лесно ориентиране на гражданите, общинската администрация се беше погрижила за онагледяване на двата терена.


В началото на обсъждането кметът Иван Гавалюгов заяви, че въпросът за нов гробищен парк не търпи отлагане по ред причини, като най-съществената е, че местата в съществуващия са на изчерпване. „Започнало е изграждане на разширение в общински имот, източно от съществуващия гробищен парк, но това е временно решаване на проблема”, обясни той. 


По време на дискусията постъпиха и други предложения за места за нов гробищен парк - между ПИК-а и бившия завод Чавдар; зад бензиностанцията на „Петрол”, което бе разисквано и на първото обществено обсъждане през миналата година; между бившия завод „Микроелектроника” и чешмата /по пътя за Врачеш/;  зад стената на язовир „Мали лаг”.  Що се отнася до първите две предложения, кметът Гавалюгов разясни, че там се намират частни обработваеми земеделски земи. Не е удачен и вариантът между Врачеш и Ботевград, тъй като в този район има ВиК инфраструктура. Освен това са заявени инвестиционни намерения. Терените от северната страна на язовира са собственост на частни лица и на държавата.    


Директорът на ОП „Обредни дейности” Мила Иванова обърна внимание, че мястото, предложено от общината, е напълно удачно, защото е над 40 декара. Тя се обоснова така:  „Старият гробищен парк, без новото разширение, е разположен на 38 декара, които се запълват  за около 120 години. В рамките на една година умират 250 човека, от тях около 150 са с нови гробни места.”.  


„Общината направи всичко необходимо всеки заинтересован да вземе отношение с писмено становище или да присъства на самото обсъждане. Резултатът от общественото обсъждане ще бъде представен на ОбС за одобрение и стартиране на процедурата за преотреждане на въпросния терен. Това няма да е кратък процес, но той все някога трябва да започне със съответните конкретни действия”, посочи още кметът Иван Гавалюгов.