Седми април се отбелязва като Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник. По този повод общинското ръковдство е внесло докладна в местния парламент, в която предлага да бъдат отпуснати 2 000 лева на МБАЛ - Ботевград. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, се посочва в докладната. Те са предназначени за подпамагане организацията на професионалния празник на работещите в МБАЛ.


В момента в ботевградското лечебно заведение работят 177 човека, от които 121 е броят на медицински специалисти.


Докладната записка за отпускане на сумата е включена в дневния ред на извънредната сесия на ОбС, насрочена за 13 март от 17 часа.