По повод 22 март „Световен ден на водата”, „Напоителни системи” ЕАД организира традиционния си конкурс за фотография, плакат или рисунка на тема „Водата е за всички”.  Участниците са разделени в две възрастови категории до 11 години и от 12 до 19 години. Конкурсът е на териториален принцип и се организира от клоновете на дружеството: клон „София”, клон „Черно море” в град Варна, клон „Средна Тунджа” в град Сливен, клон „Марица” в град Пловдив, клон „Мизия” в град Враца, клон „Тополница” в град Пазарджик, клон „Шумен” и клон „Долен Дунав” в град Русе. 


Няма ограничения относно техниката на изработка на творбите. Задължително изискване е да са свързани с темата на конкурса. Всеки желаещ може да участва само с една творба - фотография, плакат или рисунка. Специално сформирани комисии ще оценят и класират трите най-добри творби във всяка от двете възрастовите категории, на териториален принцип. 


На 22 март с богата забавна програма ще бъде отбелязан „Световния ден на водата” и ще бъдат обявени победителите в конкурса. Класираните на първите три места в двете категории ще получат почетни статуетки, както и награди, с помощта  на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуство. За всички участници ще има поощрителни награди. 


Рисунките на победителите ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2020 година.  


Подробности за конкурса можете да видите на сайта на дружеството www.nps.bg