Съветниците гласуваха общината да отпусне 25 000 лв. за оркестъра към читалище “Христо Ботев”. 20 000 лв. от средствата са за заплати на музикантите до края на тази година. С останалите пари ще бъдат  закупени нови официални костюми за оркестъра.