С помощта на лаборатория за откриване на скрити аварии, течове, арматура и други, се извършва проверка за установяване на причините, довели до намалено налягане на водата в блокове 2, 3, 4, 5 и 64 на ЖК „Васил Левски”. След установяване на проблема, ще бъдат предприети съответните действия за нормализиране на водоподаването, съобщават от ВиК – София ЕООД, район Ботевград.