На извънредното заседание на Общински съвет – Ботевград, което се проведе вчера – 15 август, съветниците определиха кмета Иван Гавалюгов за представител на Община Ботевград в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, което ще се състои на 2 септември 2019 г. В дневния ред на предстоящото заседание са включени само две точки: Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на „В и К“ ЕООД – София за периода 2017-2021 г.; Други.


Кметът Гавалюгов разясни неговото виждане по основните въпроси, засегнати в бизнес плана. Той посочи, че е нормално и „всички трябва да сме наясно, че е неизбежно повишението на цената на услугата „Доставка на питейна вода“. Просто има икономическа логика. Ценообразуването на тази услуга е компонент от различни разходи, които във времето са поскъпнали. От друга страна, цената на водата зависи от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тяхно задължение е да направят внимателн оценка и анализ на предложената стойност и да преценят дали тя съответства, или не на внесените от оператора разчети за разходи и други.


В хода на обсъждането на докладната стана ясно още, че кметът многократно е изразявал несъгласието си пред ръководството на държавния ВиК оператор от начина на работа по водопроводната мрежа в общината. 


"Един от проблемите, за който сме подали вече и писмен сигнал до „В и К“ - София, е запълването на изкопаните дупки, например при аварии, със същата пръст, а не с минерал-бетон, както е редно. Знаете, че с течение на времето тази пръст продължава да сляга и асфалтовото покритие пропада, като се образуват дупки и вдлъбнатини по пътя. Ние сме абсолютно против тази практика. От ръководството на „В и К“ обаче отговарят, че "дружеството няма достатъчно пари за тази процедура, защото работели по цени от преди пет години". 


Общинският съветник Тихомир Найденов запозна колетите си със становището на оглавяваната от него Постоянна комисия по териториално развитие и екология към ОбС. А то е: "Представителят на Община Ботевград в Общото събрание да не подкрепи точка 1. - бизнес плана на „В и К“ – София. Като повод за това решение на Комисията, Найденов изтъкна редица причини: от прибързаното свикване на извънредно заседание в най-отпускарския период на годината, през това, че не става ясно в плана каква част от общите инвестиции ще бъдат направени в община Ботевград, до липсата на представители на „В и К“ София в залата. Той изтъкна необходимостта от по-широко обсъждане на обемистия бизнес план. Найденов припомни и съществуващия вече пет месеца проблем с връзката с дежурните телефони на „В и К“ – София. 


Съветникът от ОББО Йордан Йорданов за пореден път изрази своето мнение за предоставянето на общинските В и К активи за стопанисване и управление на "В и К“ София: „Окрупняването във В и К сектора по този начин - това за мен винаги е било грешна държавна политика.“


В края на обсъждането с 19 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ общинските съветници взеха решение да упълномощят Иван Гавалюгов да представлява Общината в Общото събрание на Асоциацията по В и К, но да не подкрепи бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ЕООД – София за периода 2017-2021 г.