Огражденията в градския парк са премахнати, което означава, че строително-ремонтните дейности по проекта за реконструкция, етап 2, са приключили. В момента работници на БКС почистват обекта, видя наш репортер. 


Ремонтни дейности обхващаха възстановяване и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти,  изграждане на подземна и надземна инфраструктура, ландшафтно оформление, доставка и монтаж на парково обзавеждане, почистване на мемориалния паметник. Територията, обект на настоящата реконструкция и благоустрояване, обхваща парково пространство с площ от около 14.5 декара. Целият парк се простира на около 60 декара.


За реализиране на втория етап от проекта за реконструкция на градския парк Община Ботевград осигури 539 630,70 лева /без ДДС/ от собствени приходи. Изпълнител на обекта е дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Огоста 2017“ - Мездра


Вторият етап предвижда и изграждане на голяма атрактивна детска площадка върху площ от 500 кв.м. През следващата седмица ще бъдат доставени и монтирани уредите за нея, съобщиха от общинската администрация. Както сме информирали вече, те ще бъдат изработени от акациева дървесина.